CF Vasco Gama 1-4 CD Pinhalnovense
1-0 – Diego Zaporo 6′
2-0 – Nii Plange 22′
3-0 – Diego Zaporo 59′
4-0 – Nii Plange 61′
4-1 – Nico 90′